/ ساختار سازمانی / معاونت اداری و مالی / دفتر مطالعات آموزش نیرو / امور رفاهی

امور رفاهی

 

 


دبیرکمیته رفاه دانشگاه: مرتضی عباس دخت

اهم فعالیت:

- درخواست اسکان کارکنان واعضای هیات علمی واحدهای مناطق کشور

- پذیرش اسکان

- عدم پذیرش اسکان

- ارسال پرونده درمانی به دبیرخانه منطقه۳

- ارسال پرونده درمانی به اموررفاهی سازمان

- بیمه نیم درصد وامها

- بیمه حوادث دانشجوئی

- بیمه عمرکارکنان واعضای هیات علمی

- بیمه اموال و ساختمانها وحوادث غیرمترقبه

- بیمه مکمل کارکنان واعضای هیات علمی

- معرفی نامه به بیمارستان طرف قرارداد

- نامه های ارسالی به اموررفاهی سازمان
- درخواست اسکان کارکنان واعضای هیات علمی واحد ساری

 

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 5226   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1844    ديروز: 4080    اين ماه: 70472    تاکنون : 2983465