از رسول خدا(ص): اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند، آرزو می‌کند که سراسر سال، رمضان باشد.

چهار شنبه 12 شهریور 1393