اجرای طرح جامع ارتقاء مرکز داده مبتنی بر فن آوری مجازی سازی

مدیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ضمن اشاره به اهمیت بهره مندی از فنآوری نوین مجازی سازی در توسعه مراکز دادۀ نوین از تدوین طرح جامع ارتقاء مرکز داده این واحد دانشگاهی خبر داد.

نسخه جدید پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رونمایی شد

نسخه جدید پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد سازگاری با دستگاه های همراه و با هدف بهبود کارائی و کاربرد پذیری طراحی و راه اندازی گردید.

ارتقاء رتبه وب سایت واحد در رتبه بندی وبومتریک

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از افزایش مرتبه وب سایت این واحد در آخرین رتبه بندی وبومتریک خبر داد.

هشت پا یا موجود فضائی

اختاپوسها موجوداتی فضائی هستند یا حداقل ساختار ژنتیکی آنها چنان متفاوات است که شاید بتوان آنها را موجوداتی خارج از این دنیا در نظر گرفت.

استفاده از خدمات اینترنت اعتباری

قابل توجه کاربران اینترنت اعتباری اعم از دانشجویان، استادان و کارکنان

خواندن ذهن بکمک بازسازی گفتار از روی فعالیتهای مغزی

هفتۀ اخیر دانشمندان با معرفی سیستمی که قادر است گفتار را از روی فعالیتهای مغزی بازسازی کند گام بزرگی رو به جلو برداشته اند

تغییر سامانه فیش حقوقی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری

مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با توجه به تسهیل در امور فیش حقوقی کارکنان و اساتید واحد اقدام به تغییر سامانه فیش حقوقی نمود