گروه های آموزشی
مسئولين رشته ها

     


 

 
 

مجتبی فروزانی


کارشناسی: مهندسی برق (الکترونیک و قدرت)2- مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3- مهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد: مهندسی برق (سیستم های قدرت ، سیستم های الکترونیک دیجیتال ، مدارهای مجتمع الکترونیک ، کنترل ، مخابرات سیستم ، شبکه های مخابراتی)
دکتری: مهندسی برق (الکترونیک و قدرت )


 

 

سید سعید هاشمی


کارشناسی: 1- مهندسی مکانیک 2- صنایع غذایی 3- زیست شناسی سلولی مولکولی
کارشناسی ارشد:1- صنایع غذایی 2- ترویج کشاورزی 3- منابع طبیعی 4- شیمی آلی 5-شیمی کاربردی 6- آموزش ریاضی 7- فیزیک حالت جامد 8- ریاضی کاربردی 9- زیست شناسی جانوری
دکتری: 1- ریاضی (آنالیز عددی و تحقیق عملیات) 2- فیزیک 3- صنایع غذایی
 

 محمد پرویزی

کارشناسی ارشد: 1- نرم افزار 2- علوم کامپیوتر
کتری: 1- نرم افزار 2- علوم کامپیوتر علی امانی

کارشناسی: 1- مهندسی معماری 2- معماری داخلی
کارشناسی ارشد: مهندسی معماری
دکتری: مهندسی معماری 


 حسام الدین صالحی

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی ، ساخت و تولید ، طراحی کاربردی)
دکتری: مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی