گروه های آموزشی
گروه زیست شناسی ، علوم تجربی ، زمین شناسی

گروه زیست شناسی ، علوم تجربی ، زمین شناسی

 

وحید عربعلی
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار

 

مدیر گروه ( کارشناسی ارشد زیست شناسی،شیمی - کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی )