گروه های آموزشی
گروه برق

گروه برق

 

علیرضا قربانی


میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار

 

مدیرگروه (دکتری ، کارشناسی ارشد وکارشناسی برق)