گروه های آموزشی
گروه ریاضی

گروه ریاضی

 


وحید داداشی

میزان تحصیلات:  دکترای تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار
آدرس پستی:

v.dadashi@gmail.com

مدیر گروه(دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی ریاضی)