گروه های آموزشی
گروه زمین شناسی

گروه زمین شناسی

 

شهرام شریعتی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
رزومه علمی

چنگیز محمدی زاده
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
mohammadi@iausari.ac.ir
changizmohammadyzadeh@gmail.com
رزومه علمی