گروه های آموزشی
گروه فیزیک

گروه فیزیک

 

احمد احمدی فولادی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
a.ahmadifouladi@iausari.ac.ir
ahmad_phy۸۳@yahoo.com
رزومه علمی

علی پهلوان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
a.pahlavan@srbiau.ac.ir
pahlavan۱۲۹۲۰۰۰@yahoo.com
رزومه علمی

احمد ذاتی رستمی
میزان تحصیلات:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
ahmad.zati@gmail.com
zati@iausari.ac.ir
رزومه علمی

یاشاررحمانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استاديار
آدرس پستی:
رزومه علمی


جواد واحدی آقمشهدی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
javahedi@iausari.ac.ir
javahedi@gmail.com
رزومه علمی
سیدهمت طاهری اطاق سرا
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
رزومه علمی