گروه های آموزشی
فرم‌های استفرار و پذیرش

فرم‌های استفرار و پذیرش

 

 

متقاضیان محترم : جهت پذیرش در مرکز رشد فرم مربوطه را دانلود و به پست الکترونیکی ictu@iausari.ac.ir ارسال و در قسمت ارتباط با ما اطلاع رسانی نمائید.