گروه های آموزشی
شرایط اولیه پذیرش

شرایط اولیه پذیرش

 

 

داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مى­خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.

نوآورى فناورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد).

 

اولویت­های حوزه ­های تخصصی مورد پذیرش

 

* فناوری اطلاعات و ارتباطات

* کشاورزی

* توریسم

* فنی و مهندسی