گروه های آموزشی
خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه

• تامين فضای کاری مطلوب و خدمات مربوط به زیرساخت‏ های فیزیکی با امکانات اولیه اداری و رایانه ‏ای.

• ارائه خدمات کارگاهي و آزمايشگاهی.
• ارائه خدمات آموزشي به واحدهای فن‏آور.
• ارائه خدمات ارتباطی، اطلاع‏ رسانی و اینترنت پرسرعت.
• ارائه مشاوره‏ های حقوقی، مالی، اعتباری ،پروژه‏ یابی و بازاریابی.
• امکان برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه در مرکز رشد.
• ارائه محصولات شرکت‏ها به سایر شرکت‏ها و ادارات متقاضي.
• تبلیغات کلی مرکز رشد که به معرفی واحدهای فن‏آور منجر می‏ گردد.
• تلاش برای فراهم آوردن حمایت ‏های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز.
• شناسایی منابع مالی و جذب سرمایه ‏گذاران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری.
• تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح‏ ها و پروژه‏ های تحقیقاتی.
• برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و پارک‏های علم و فناوری و مراکز رشد.
• تسهیل هم ‏افزایی شبکه‏ ای و افزایش توان رقابت.