گروه های آموزشی
اینترنت

اینترنت

 

 

جهت تغییر طرح (تعویض نوع کلاس) در پایان دوره، به دفتر فاوا (کارکنان و استادان) و آزمایشگاه (دانشجویان) مراجعه نمایید.

 

 

همچنین تمامی حسابهای اینترنت اعتباری فعلی در کلاس C قرار دارند.

 

 

نوع کلاس

پهنای باند

محدویت حجمی

محدودیت زمانی

هزینه اشتراک

Class A

2 Mbps

1 GB

یک ماهه

3000 تومان

2 GB

یک ماهه

5000 تومان

4 GB

یک ماهه

9000 تومان

10 GB

یک ماهه

20000 تومان

20 GB

یک ماهه

37000 تومان

Class B

2 Mbps

1 GB

نامحدود

5000 تومان

2 GB

نامحدود

8900 تومان

4 GB

نامحدود

16500 تومان

10 GB

نامحدود

39000 تومان

20 GB

نامحدود

73000 تومان

Class C

256 Kbps

نامحدود

5 ساعته

2000 تومان