گروه های آموزشی
گیت ورود و خروج

گیت ورود و خروج

 

 

نحوه استفاده از گیتهای ورودی / خروجی

 

راهنمای عبور از گیت
دانشجوی گرامی به موارد زیر جهت عبور از گیتهای ورود/خروج توجه نمایید:
 

پیش از ورود یا خروج

 

۱- کارت تردد خود را آماده در دست نگه دارید.
تذکر: در صورتی که کارت خود را بهمراه ندارید از قرار گرفتن در مسیر گیتها خودداری نمائید.

 


۲- به تابلوی راهنما که مسیر ورود و خروج را تعیین می‌کنند توجه کنید.

 

 

 

۳- یکی از مسیرهای ورود یا خروج را انتخاب نمائید.

 


۴- اگر در مسیرگیت، افراد در حال تردد هستند منتظر بمانید کاملا از گیت عبور نمایند.

تذکر: چراغ سبز روی پایه گیت نشانه امکان عبور از آن گیت و قرمز بودن این چراغ به نشانه عدم امکان عبور از آن گیت می‌باشد.

 

 

درحال عبور


۱- کارت تردد خود را در فاصله ۵ تا ۱۰ سانتی متری از کارتخوان نگه دارید.
تذکر: از چسباندن کارت به کارتخوان خودداری کنید.

 

 

 


۲- هنگام ورود کارتخوان مجاور دست راست شما و هنگام خروج مجاور دست چپ شما قرار دارد.
 

ورودخروج

 

 


۳- منتظر بمانید تا صدای بوق کارتخوان شنیده و فلش سبز رنگ در سطح بالای گیت روشن شود و مسیر عبور را نشان دهد.
تذکر: در صورت مشاهده علامت ضربدر قرمز رنگ توقف کنید و به نگهبان حاضر مراجعه نمائید.

 

۴- پس از سبز شدن چراغ‌راهنما سریعا از گیت عبور کنید،درغیر اینصورت بعد از ۳ثانیه گیت قفل شده و برای عبور باید مجددا کارت خود را به کارتخوان نزدیک کنید.

 

 

 

 

۵- هنگام تردد مراقب تجهیزات همراه خود مانند کیف و ... باشید که به اهرم‌ها برخورد نکنند.

 


 

پس از نزدیک کردن کارت به کارتخوان درصورتیکه قفل گیت باز نشود یکی از تصاویر زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد . به مفهوم هر یک از تصاویر دقت نمائید.