گروه های آموزشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فنآوری اطلاعات و ارتباطات

 

دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با هدف توسعه بهره‌وري از فن‌آوري نوين اطلاعات و ارتباطات با بكارگيري آخرين تحولات در سازمان دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل شد و در اين عرصه نقش مؤثري در افزايش بهره‌وري درون‌سازماني، كاهش هزينه‌ها، بهبود كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي دانشجويان و اساتيد دانشگاه را به همراه داشته است.

 

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري با سرمايه‌گذاري مناسب و تقويت زيرساخت‌هاي اين بخش توانسته است با بكارگيري توان كارشناسان رايانه در داخل دانشگاه به توفيقات زيادي نائل آيد. اين مركز با يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي رايانه از طريق شبكه داخلي و انتقال داده‌ها بين بخش‌ها سبب سهولت در دسترسي به اطلاعات دانشجويان و انجام عمليات بخش آموزش دانشگاه، ثبت‌نام، حذف و اضافه، امتحانات و همچنين كاهش اتلاف وقت، دقت و سرعت در انجام امور دراين دانشگاه شده‌ است.