هشت پا یا موجود فضائی


1394/10/10

اختاپوسها موجوداتی فضائی هستند یا حداقل ساختار ژنتیکی آنها چنان متفاوات است که شاید بتوان آنها را موجوداتی خارج از این دنیا در نظر گرفت.

 

 

 


اختاپوسها موجوداتی فضائی هستند یا حداقل ساختار ژنتیکی آنها چنان متفاوات است که شاید بتوان آنها را موجوداتی خارج از این دنیا در نظر گرفت. دانشمندان بتازگی نخستین ژن اختاپوس را در پروژه ای بنام ژنوم اختاپوس کدگشایی کرده اند. این پروژه مسؤولیت سنگینی است با هدف نقش کردن کل ساختار DNA گروه اسفالوپودها. یافته های آنها به واقع باورنکردنی است.

 

 

 

محققان دانشگاه شیکاگو ضمن راه اندازی این پروژه اختاپوسی مشهور به دو لکه ای کالیفورنیا را به عنوان موضوع مطالعه برگزیدند. آنگاه دریافتند که گروهی در مؤسسه علم و فنآوری اوکیناوای ژاپن نیز مشغول تحلیل ژنوم مورد بحث هستند. بنابراین دو گروه با یکدیگر ترکیب شده و بسیاری از راز ورمزهای هشت پا را گشودند. نتایج تحقیق بتازگی در

 

 

نشریۀ علمی Nature  منتشر شده است.

 

 

 

 

اختاپوس دارای 33000 ژن ، تقریباً 10000 ژن بیشتر از انسان است. این نکته به تنهایی آن را از مجموعۀ سایر بی مهرگان جدا می کند. آنها همچنین با توجه به توانائی این حیوان در بازکردن درب بطریهای شیشه ای ، حل پازل و حتی استفاده از ابزارها ، بطور عجیبی با هوش هستند.

 

 

 

 

جای تعجب نیست که برخی ممکن است فکر کنند این موجود از سیارۀ دیگری است. در طی کشف توالی ژنها دانشمندان دریافتند که اختاپوس یک مجموعه ژن مشابه آنهایی که در انسان یافت می شود دارند که یک شبکۀ عصبی در مغز آنها ایجاد کرده و خود عامل توانائی انطباق و یادگیری سریع در این میان محسوب می گردد.

 

 

 

 

ما و آنها همچنین بطور مشترک از یک مغز بزرگ ، سیستم گردش خون بسته و چشمانی با هنبیه ، شبکیه و عدسی برخوردار هستیم. همۀ اینها مستقلاً درآن گونۀ دیگر با تفاوتهای بسیار گسترده نسبت به پستانداران رشد یافته است.

 

 

 

 

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه این پژوهش توانایی اختاپوس در استتار آنهم در یک چشم برهم زدن بود. در حال حاضر با در دست داشتن دنبالۀ کد شدۀ ژنها ، محققین می توانند دقیقاً مطالعه و بررسی کنند هشت پا چگونه می تواند پوست خود را در کمتر از میلی ثانیه تغییر دهد.اگر این نکته آشکار شود ، میتواند به پیشرفتهای عمده ایی هم در علوم اعصاب و هم در مهندسی بویژه از نظر تولید لباسها و سازه هایی با قابلیت استتار فوری منجر شود.

 

 

 

 

یک کسف بزرگ ر این پژوهش توانائی هشت پا در بهبود کد ژنتیکی خود بود. این ویژگی بین انسان و سایر حیوانات مشترک است اما این توانائی که طی آن هشت پا بتواند RNA خود را ویرایش کند بسیار جنون آمیز است. آنها قادرند اعصاب خود را به منظور مقاوت در برابر سرمای شدید اعماق اقیانوسها تطبیق دهند. دانشمندان همچنین مدت زیادی را صرف مشاهدۀ ژنهایی کردند که مکنده های اختاپوس را شکل می دهند. آنها کشف کردند که بخشی از عملکرد مکنده به حیوان اجازه میدهد غذای خود را علاوه بر گرفتن ، بچشد.

 

 

 

هنوز موارد بسیاری در این پروژه نامشکوف باقی مانده است. دانشمندان تنها فرایند تحلیل ژن را شروع کرده اند. نقشه در حال حاضر طرح شده است و اینکه محققان بتوانند قلمروهای ناشناختۀ هشت پا را تصویر کنند تنها به زمان بیشتر نیازمند است.

 

 

مرجع :   geek.com

 

 

اشتراک گذاری