خواندن ذهن بکمک بازسازی گفتار از روی فعالیتهای مغزی


1394/10/10

هفتۀ اخیر دانشمندان با معرفی سیستمی که قادر است گفتار را از روی فعالیتهای مغزی بازسازی کند گام بزرگی رو به جلو برداشته اند


 

 

 

   

توانائی خواندن ذهن دیگران هم میتواند بسیار مفید و خوب و هم بسیار بد و ناپسند باشد.ما هنوز قادر به اینکار نیستیم اما دانشمندان با معرفی سیستمی که قادر است گفتار را از روی فعالیتهای  مغزی بازسازی کند گام بزرگی رو به جلو برداشته اند.

 

 

 نرم افزاری که توانایی تشخیص و درک کلمات باز گفته را داشته باشد سالهاست که در دسترس قرار داشته ،  تحقیق و توسعه در مورد آن همچنان ادامه داشته و کارائی آن روز بروز افزایش یافته است.سرویسهایی همانند

Siri و Cortona گواه این مطلبند.اما گفتار با استفاده از قشاء مغز تولید میشود.و این بدان معنی است که با استفاده از استقرار الکترودهای مغزی در مکانهای مناسب میتوان گفتار را از روی امواج مغزی باز سازی نمود.این همان کاری است که توسط گروهی از دانشمندان آزمایشگاه سیستمهای شناختی در دانشگاه KIT آلمان با همکاری گروه واد وورث نیویورک انجام شده است.به منظور مانیتور کردن امواج مغزی مرتبط با گفتار آرایه ای از الکترودها بر روی سطح قشاء مغزی 7 نفر از بیماران مبتلا به صرع که برای این آزمایش داوطلب شده بودند قرار داده شد.ترکیبی از این اطلاعات همراه با دانش زبان شناسی و فنآوری یادگیری ماشینی منجر به خلق سیستمی شد که قادر است گفتار را بازسازی کند.

 

 

 

 

توانائی خواندن ذهن افراد هنگامیکه در ذهنشان شکل می گیرد ابزار بسیار قدرتمندی است.نخستین کاربرد آشکار آن برای بیمارانی است که اصطلاحاً فلج شده و قادر به برقراری ارتباط با اطرافیان خود نیستند.این روش جدید بطور بالقوه برای این افراد راه تازه ای در جهت برقراری ارتباط مؤثرتر با اطرافیان میگشاید که خود میتواند به بهبود سریعتر بیماری آنها کمک نماید. همجنین این شیوه گامی به سمت بازار وسیع فنآوری ذهن خوانی است. فرایندی که با تکامل این نوع سیستم ها و همچنین فنآوری های لازم برای مانیتور کردن فعالیتهای مغزی بسیار ساده تر و سهل الوصول تر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

اشتراک گذاری