تغییر سامانه فیش حقوقی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری


1394/10/10

مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با توجه به تسهیل در امور فیش حقوقی کارکنان و اساتید واحد اقدام به تغییر سامانه فیش حقوقی نمود

مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با توجه به تسهیل در امور فیش حقوقی کارکنان و اساتید واحد اقدام به تغییر سامانه فیش حقوقی نمود، لذا جهت دسترسی به این سامانه می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید.

 

ورود به سامانه فیش حقوقی

اشتراک گذاری