فراخوان جذب و پذیرش ایده های فناورانه


1397/03/01

این مجموعه در نظر دارد از میان شرکت­هاي دانش­ بنیان، مدرسان و اساتید دانشگاه، دانشجویان، مخترعین، کارآفرینان، هسته­ هاي فناور، شرکت­هاي خصوصی و واحد­هاي تحقیق و توسعه وابسته به صنایع که داراي ایده ­هاي مبتنی بر کارآفرینی و فناوري می­باشند پذیرش بعمل آورد

 

فراخوان جذب و پذیرش واحدهاي فناور با هدف ارائه خدمات حمایتی به افراد حقیقی و حقوقی جهت ارتقاء سطح دانش و تکنولوژي در صنعت

فرصتی مناسب براي افراد صاحب ایده هاي مبتنی بر کارآفرینی

مرکز رشد فناوری اطلاعات در صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در نظر دارد از میان شرکت­هاي دانش­ بنیان، مدرسان و اساتید دانشگاه، دانشجویان، مخترعین، کارآفرینان، هسته­ هاي فناور، شرکت­هاي خصوصی و واحد­هاي تحقیق و توسعه وابسته به صنایع که داراي ایده ­هاي مبتنی بر کارآفرینی و فناوري می­باشند پذیرش بعمل آورد.

لذا از کلیه همکاران عزیز که علاقمند به فعالیت در این زمینه می­باشند، دعوت بعمل می­­آید.

 

خدمات و تسهیلات قابل ارائه در مرکز:

· خدمات استقرار و امکانات اداري لازم شامل: تامین دفتر­کاري، تلفن، اینترنت و...

· خدمات آموزشی، مشاوره ­اي و استانداردسازي.

· خدمات آزمایشگاهی،کارگاهی و اینترنتی، شبکه ­اي و اطلاع رسانی.

· حمایت­هاي حقوقی و قانونی.

 

شرایط پذیرش:

· داشتن ایده ­کاري دانش محور با توجیه اقتصادي.

· ارائه برنامه­ کاري­(Business Plan).

· داشتن نیروهاي متخصص مرتبط با زمینه فعالیت(­تیم کاري مناسب).

· داشتن پتانسیل بازار کار مناسب. 

 

 

 

 

اشتراک گذاری