سیستم هوشمند اتاق سرور


1397/03/01

این محصول توانایی دارد تا کلیه داده های حیاتی و کنترلی و امنیتی اتاق سرور و دیتا سنتر را ازطریق بستر شبکه تلفن همراه و اینترنت برای یک یا چند ایستگاه محلی و مرکزی ارسال نماید بطوریکه نیاز به بازرسی دوره ای ایستگاهها توسط نیروی انسانی برطرف گردد و کلیه آلارم های نگهداری و ایمنی را به صورت آنلاین به مرکز کنترل ارسال نماید.

اشتراک گذاری