نرم افزار تخصصی ردیابی خودرو


1397/02/31

مهمترین بخش سیستم ردیابی خودروها و سامانه های مدیریت ناوگان ، نرم افزاری است که کاربر توسط آن متحرک های خود را کنترل و مدیریت میکند. کاربری آسان ، دریافت گزارشات مدیریتی متنوع و مفید ،اعمال سطوح دسترسی بر اساس پارامتر های مختلف قابلیت سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری و …. از جمله مزایای این نرم افزار میباشد.

اشتراک گذاری