گزارش تصویری از برگزاری اولین سالگرد شهادت سردار دلها ، حبیب انقلاب سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی


1399/10/14

گزارش تصویری از برگزاری اولین سالگرد شهادت سردار دلها ، حبیب انقلاب سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی

اشتراک گذاری